11 Sep 2010

Dålig andedräkt

faq Kommentering avstängd

Dålig andedräkt kan bero på

 att man till exempel ätit starkt kryddad mat eller rökt cigaretter. Men man kan också ha långvariga besvär med dålig andedräkt, så kallad halitos. Dålig andedräkt kommer nästan alltid från munnen. När bakterier i munnen kommer i kontakt med proteiner i maten frigörs svavelföreningar, som man uppfattar som illaluktande. Den vanligaste orsaken till dålig andedräkt är att man har bakteriebeläggningar kring tänderna eller på tungan. Man brukar få sämre andedräkt om man är torr i munnen eftersom bakterierna trivs bättre om salivproduktionen är dålig. En del mediciner och sjukdomar kan också göra att man får dålig andedräkt, då kommer lukten från lungorna. Ungefär en halv miljon svenskar beräknas behöva behandling för dålig andedräkt. 

Behandling
Dålig andedräkt kan behandlas med bra resultat. Du kan själv förebygga dålig andedräkt genom att hålla rent i munnen, till exempel med tandborste, tandtråd och tungskrapa. Att äta och dricka regelbundet är viktigt för salivproduktionen. Det finns också salivstimulerande medel och munsköljningsmedel på apotek som kan hjälpa. Man kan få hjälp med sina problem av en tandläkare eller tandhygienist. Den vanligaste behandlingen är skrapning av beläggningar på tungan som inte brukar göra ont. Man kan också få hjälp med noggrann rengöring av tänderna och råd om hur man själv kan göra för att få rent.  

När ska du söka vård?
När du upplever att andedräkten är ett problem
När du har en beläggning på tungan som du inte kan få bort själv
När du har långvarig eller svår muntorrhet
När du tänker mycket på att du har dålig andedräkt